NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

 

A kvizprofesszor.hu Facebook NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA (A TOVÁBBIAKBAN: „SZABÁLYZAT”)

 

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak akkor vegyen részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetért, valamint ha elmúlt 18 éves.

 

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE:

A Kvizprofesszor nyereményjáték elnevezésű promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője az Objektív Kkt.

Székhely: 1152 Budpaest Rákos út 86.

Adószáma: 29354047-1-42, cégjegyzékszáma: 01 03 023753: nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék

E-mail: [email protected], (a továbbiakban: „Szervező”).

A Facebook csupán a nyereményjáték közzétételének helyet adó platform, semmilyen más formában nem kapcsolódik a játékhoz, minden felelősség a Szervezőt terheli a szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

  1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:

2.1. A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a Szabályzat 3. pontjában leírt feltételeknek eleget tesz a 4. pontban megadott időtartamon belül.

 

2.2. A Promócióban való részvétel feltétele az Objektív kkt adatvédelmi szabályzatának megismerése és elfogadása, melyet itt olvashat el: https://kvizprofesszor.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

2.3. Egy személy csak egyszer vehet részt a promócióban!

 

2.4. Nem vehetnek részt a Promócióban az Objektív Kkt. alkalmazottai és közeli hozzátartozóik.

2.5. A Résztvevő a vásárlási utalvány elnyerése esetén vállalja nevének közzétételét

 

  1. A Promóció tárgya:

3.1.

Nyerd meg az 5000 ft-os vásárlási utalványt, melyet a Kvízprofesszor tölt fel neked!
(Választható utalvány Penny Market, Lidl, Auchan)

 

3.1.1

MIT KELL TENNED, HOGY RÉSZT VEHESS A JÁTÉKBAN?
1. Kattints ide és old meg ezt a kvízt:
2. A 4. kérdés megfejtését írd kommentbe!
3. Ha még nem tetted, akkor lájkold a Kvízprofesszor oldalát

Figyelem! Minden pontnak teljesülni kell a sikeres játékhoz!

 

  1. A PROMÓCIÓ HELYE ÉS IDŐTARTAMA, NYEREMÉNYSORSOLÁS:

4.1. A Játék 2021. április 06. napjától – 2021. április 30. napjáig tart és kizárólag a facebook.com felületen lehet benne részt venni, ami azt feltételezi, hogy a résztvevő rendelkezik saját Facebook profillal, oldalak vagy csoportok nem vehetnek részt a játékban, csak privát profillal rendelkező magánszemélyek.

4.2. A sorsolásra 2021. május 01-én kerül sor. A nyertest a játék jellege miatt csak privát üzenetben tudjuk értesíteni, amennyiben 24 órán belül erre nem reagál, elveszíti nyereményigényét. A nyertes nevét, miután a nyereményt elfogadta és megbizonyosodtunk róla, hogy igénybe is tudja venni, közzétesszük a Kvízprofesszor Facebook oldalon.

4.3. A nyeremény igénybevételére üzenetváltás után kerül sor

4.4. Az ajándék hivatalos meghatalmazással átruházható más 18. életévét betöltött, cselekvőképes személyre, készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

 

  1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK:

Promócióhoz tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az Ajándékok fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

  1. SZEMÉLYES ADATOK:

6.1.A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: https://kvizprofesszor.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

7.1. A Promóció tárgyát képező vásárlási utalvány igénybevételének – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

7.3. Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

 

7.4. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

 

7.5. Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

7.6. Amennyiben a jelen szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

7.7. Jelen szabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://kvizprofesszor.hu/kvizprofesszor-fb-nyeremenyjatek-szabalyzata/

 

 

Budapest, 2021. április 06.

 

Objektív Kkt.

Szervező

 

Minden jog fenntartva!