in

Kémiai mennyiségi egység – válasz rejtvényhez

Kémiai mennyiségi egység – válasz rejtvényhez

Rejtvényfejtés közben gyakran felmerülő kérdés, hogy mi a kémiai mennyiségi egység más néven.

Íme a válasz:Mol

Mi az anyagmennyiség?

Az anyagmennyiség a Mértékegységek Nemzetközi Rendszere, röviden SI (Système International d’Unités) egyik alapmennyisége. Jele: n. Mértékegysége: mól, jele: mol.

A mól definíciója szerint 1 mol anyagmennyiségű anyag pontosan 6,02214076·1023 elemi egységet tartalmaz, mely szám az Avogadro-állandó értékével megegyezik.

Az atomok tömegének megadásához a szénatom tömegéhez viszonyított relatív atomtömeg egység használatos. A relatív atomtömeg megadja, hogy egy atom tömege hányszor nagyobb egy szénatom tömegének egytizenketted részénél.

Ez a cikk Kémiai mennyiségi egység – válasz rejtvényhez először a Kvízmester.com. oldalunkon jelent meg.

Szólj hozzá!

Hivatalos tolmács – válasz rejtvényhez

Nemesi apród középkori – válasz rejtvényhez